Over ons

Onze visie en aanpak

De gezondheidszorg is een complexe markt. Als aanbieder in de zorg heb je niet één klant,  maar twee klanten te bedienen (de cliënt en de zorgverzekeraar/financier). Het vinden van de juiste balans tussen tussen belang zorgverzekeraar/financier, cliëntbelang en belang van u als zorgaanbieder is essentieel. Dat gaat niet zonder weerstand en daarbij hoort ook een stevige onderhandeling met bijvoorbeeld de zorgverzekeraar. 


Of u ons inschakelt voor een interim, bedrijfs/organisatie-analyse of een business development opdracht. Het realiseren van deze balans staat daarbij centraal:

Scan organisatie & markt

Positie en cultuur bepaling op basis van het “healthcare in control” model en bepalen voor de onderneming relevante trends in de zorgmarkt, cliënten in het bijzonder.

Benoemen relevante ontwikkelingsthema's en plan van aanpak

Gericht op markt, kwaliteit, organisatie, cultuur en financieel

Implementatie en borging

De implementatie en borging is gericht op het realiseren van organisatie en cultuur waarin continu verbeteren in een steeds veranderende omgeving centraal staat.

Ik heb een technische en medisch technologische achtergrond. Na mijn studie en promotieonderzoek (Universiteit Twente/UMCG) ben ik direct gaan werken in de "medical devices" industrie als R&D manager. Na enkele jaren kreeg ik de ambitie om dichter bij patiëntenzorg betrokken te zijn en heb ik de overstap gemaakt van de medical diveces industrie naar zorgaanbieders. Na deze overstap heb ik voornamelijk directie/bestuurlijke functies vervuld. Binnen de gezondheidszorg ben ik verantwoordelijk geweest voor zelfstandige zorgaanbieders; met andere woorden, ondernemen binnen de reguliere zorg. Mijn visie daarbij is dat je zakelijke kijk op zorg altijd op een maatschappelijk verantwoorde wijze dient in te vullen: cliënt staat centraal, gericht op samenwerking in de zorgketen en volgens de governance code zorg. 


Ik typeer mij als analytisch, beschouwend, organisatiesensitief, resultaatgericht en opererend vanuit kernwaarden en doelstellingen. Ondanks mijn wetenschappelijke achtergrond vlieg ik vraagstukken pragmatisch aan. Als bestuurder heb ik altijd sterk vanuit de HRM visie de organisatie cultuur vormgegeven. 


Gedurende mijn loopbaan heb ik meerdere nevenfuncties vervult o.a.:

  • (Vice)voorzitter van brancheverenigingen (NVOS Orthobanda, NVvPG);
  • Initiatiefnemer en voorzitter van ontwikkelingscommissie kwaliteiteitsrichtlijnen, zoals Protocol Verstrekkingsproces Beenprothese (PPP-protocol ISPO) en Kwaliteitststandaard Preventief Gezondheodsonderzoek NEN8051;
  • Lid Raad van Advies SEMH (Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen);
  • Voorzitter bezwarencommissies van tal van jeugdzorgorganisaties;
  • MT lid van IMD-Sprint (Center of Research Excellence ten behoeve van ontwikkeling van SMART Mobility Devices).

Che Hsin Falkenström